Sprzęt Rehabilitacyjny i Treningowy – RehaStore.net

Specjalizujemy się w sprzęcie rehabilitacyjnym, dedykowanym sportowcom oraz po urazach. Oferujemy sprzęt z najwyższej półki, znany i ceniony wśród sportowców oraz fizykoterapeutów. Zapraszamy do zakupów.

0

Twój koszyk

Badania kliniczne potwierdzają skuteczności elektrostymulacji mięśni

Czy  elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowa o wysokiej częstotliwości, jest odpowiednia zarówno dla jednostek zdrowych jak i dla sportowców?

Gondin et al., European Journal of Applied Physiology, Oct 2011, Vol. 111(10), pp. 2473-87.

W tym studium, autor przedstawia kompleksowy przegląd literatury, w celu dokładnego zobrazowania korzyści i ograniczeń jakie niesie ze sobą elektrostymulacja dla zdrowych jednostek, osób ćwiczących rekreacyjnie oraz zawodowych sportowców.

Elektryczna stymulacja mięśni (EMS) skutkuje znacznym przyrostem siły mięśniowej.

Kiedy EMS zostaje połączony z dynamicznym treningiem, może ona także wzmacniać specyficzne umiejętności potrzebne w danych dyscyplinach, takie jak skoki czy zdolności sprintowe.

EMS jest szczególnie interesującym narzędziem dla sportowców, ponieważ dzięki elektrostymulacji szybkokurczliwe włókna mięśniowe są aktywowane łatwiej na niższych poziomach intensywności, podczas gdy w trakcie ćwiczeń nie wspomaganych przez elektryczną stymulację mięśni, zostają one zaangażowane dopiero na najwyższych poziomach aktywności.

EMS będzie doskonałym wyborem w przypadku, kiedy czas poświęcany na programy siłowe jest ograniczony, a także w wypadku gdy potrzebne jest zwiększenie motywacji sportowca, co uzyskujemy poprzez zmienność i różnorodność w programie treningowym.

Autor konkluduje, że istnieją nieodparte i przekonujące dowody na to, że elektrostymulacja jest właściwym i efektywnym uzupełnieniem reżimu treningowego służącego zwiększeniu siły mięśni. Jednocześnie jest to oryginalne narzędzie uzupełniające dla sportowców.

Efekty łączenia elektrostymulacji i treningu gimnastycznego u dziewcząt przed okresem dojrzewania

Deley et al., Journal of Strength and Conditioning Research, Feb 2011, Volume 25(2) pp. 520-526.

Trening siłowy jest w gimnastyce niezwykle istotnym elementem, ponieważ ćwiczenia wymagają bardzo dynamicznego wysiłku.

W tym francuskim studium, badano efekty użytkowania urządzenia Compex podczas 6 tygodniowego treningu, w którym połączono elektryczną stymulację mięśni (EMS) z treningiem gimnastycznym skupionym na budowaniu siły oraz ćwiczeniach wyskoków u gimnastyczek w wieku przed okresem dojrzewania.

16 dziewcząt zostało losowo podzielonych na dwie grupy: pierwsza z grup podczas treningu gimnastycznego używała EMS z elektrodami umieszczonymi na prostowniku kolana, druga (grupa kontrolna) wykonywała jedynie trening gimnastyczny.

Po pierwszych trzech tygodniach u grupy używającej EMS zaobserwowano wzrost siły mięśnia prostownika kolana oraz poprawę wyskoku, podczas gdy grupa kontrolna nie wykazała żadnych zmian w tożsamych parametrach.

Poprawa wyskoku utrzymywała się wciąż po miesiącu od zaprzestania treningu z EMS.

Autor sugeruje, że krótkotrwałe włączanie EMS do treningu siłowego młodych gimnastyczek wpływa pozytywnie na wzrost siły mięśni i poprawę wyskoku.

Efekty treningu z elektrostymulatorem ze szczególnym uwzględnieniem poprawy siły, wyskoku oraz przyspieszenia i polepszenia kopnięć

Billot et al., Journal of Strength and Conditioning Research, May 2010, Vol. 24(5), pp. 1407-1413.

Francuskie studium skupia się na efektach używania urządzenia Compex Energy podczas 5 tygodniowego planu treningowego z elektrostymulacją (EMS) nastawionego na zwiększenie siły mięśniowej (mięsień czworogłowy), szybkości wykopu i sprintu oraz poprawie wyskoku u zawodników piłki nożnej.

20 mężczyzn grających w drużynach piłkarskich zostało podzielonych losowo na dwie grupy: pierwsza grupa (grupa EMS) przez 5 tygodni stosowała elektrostymulację na mięśniu czworogłowym (3 sesje po 12 minut na tydzień) w połączeniu z tradycyjnym treningiem piłkarskim, druga grupa (grupa kontrolna) wykonywała jedynie klasyczny trening. Został wybrany program „Siła” na poziomie 5.

Sportowcy przeszli badanie po 3 oraz po 5 tygodniu treningów i w obu przypadkach wykazali istotną poprawę siły mięśni czworogłowych, a także poprawiła się szybkość ćwiczeń z piłką, podczas gdy sprawdzian tożsamych parametrów u grupy kontrolnej ujawnił brak postępów.

Autor zauważył, że połączenie tradycyjnego treningu ze stymulacją elektryczną niesie korzyści dla piłkarzy, gdyż EMS okazał się realnie pomocnym narzędziem służącym poprawie siły i specyficznych piłkarskich zadań. Może też tchnąć nieco zmienności do programu treningowego, co z kolei może prowadzić do zwiększenia motywacji u zawodników. Co więcej autor zaleca stosowanie urządzenia podczas kontuzji, aby złagodzić lub wyeliminować efekty „zastania” (detraining)

EFEKTY: wspomaganie regeneracji mięśni

Efekty zastosowania trzech różnych metod regeneracyjnych zastosowanych podczas przerw na zawodnikach baseballowych z pozycji miotacza

Warren et al., Journal of Strength and Conditioning Research, March 2011, Volume 25(3), pp. 683-688.

W baseballu (ale także w innych sportach) bardzo istotnym jest, aby pomiędzy okresami zawodów (kiedy niezbędne jest działanie na najwyższych poziomach sprawności) zadbać o odpoczynek, niezbędny w czasie przerw między rundami wysokiej aktywności.

W tym kalifornijskim studium, autor zestawia efektywność trzech różnych form regeneracji w celu określenia, która z nich jest najbardziej efektywna po rundzie na pozycji miotacza w meczu baseballu:

1. Regeneracja pasywna- brak aktywności przez 6 minut

2. Aktywna regeneracja w formie joggingu- 6 minutowy jogging

3. Aktywna regeneracja EMS- 6 minut programu „Aktywna regeneracja” urządzenia Compex Sport na mięśniach ramion i barków.

Aktywna regeneracja z Compex Sport wykazywała redukcję poziomu mleczanów we krwi, w przeciwieństwie do pozostałych metod, które takowej nie ujawniły. Obniżenie tych parametrów pozwala na regenerację mięśni, co z kolei prowadzi do polepszenia efektów gry w dalszych rozgrywkach na pozycji miotacza.

Wykazano również, że zmierzona prędkość miotania była wyższa po użyciu regeneracji NMES niż po sesji joggingu.

Subiektywne odczucia zawodników także były lepsze po sesji z Compex niż po regeneracji joggingiem, co może wynikać z poprawy miotania po powrocie do gry, po przerwie.

Autor poleca regenerację z elektryczną stymulacją mięśni z powodu ponadprzeciętnej redukcji poziomu mleczanów we krwi i lepszym wrażeniom użytkowników.

Porównanie wpływu regeneracji poprzez pływanie i elektrycznej stymulacji mięśni na zmniejszenie poziomu mleczanów we krwi po wyścigu pływackim

Neric et al., Journal of Strength and Conditioning Research, Dec 2009, Volume 23(9) pp. 2560-2567.

Pływanie nastawione na rywalizację wymaga zaangażowania różnorodnych ćwiczeń o wysokiej intensywności, co z kolei prowadzi do wzrostu poziomu mleczanów we krwi. Aktywna regeneracja poprzez ćwiczenia została opracowana dla obniżenia tych parametrów szybciej niż miałoby to miejsce podczas pasywnej regeneracji, ale nie zawsze jest ona możliwa.

To kalifornijskie studium ma na celu ocenę efektów aktywnej regeneracji z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mięśni oraz submaksymalnej regeneracji pływackiej i pasywnej regeneracji.

Poziom mleczanów we krwi był badany przed oraz natychmiast po wyścigu pływackim na 200jardów, a także po 10 minutach (podczas regeneracji) oraz po 20 minutach (po regeneracji).

Ocena tych parametrów wykazała znaczny spadek poziomu mleczanów po zastosowaniu submaksymalnej metody pływackiej. Niemniej jednak elektryczna stymulacja mięśni również widocznie przyspieszyła redukcję mleczanów w porównaniu do metody spoczynkowej.

Dlatego też autor wskazuje elektrostymulację jako alternatywę regeneracyjną mającą na celu obniżenie poziomu mleczanów we krwi. Może wystąpić sytuacja kiedy sportowcy mają ograniczony dostęp do basenu, bądź są fizycznie lub psychicznie wyczerpani i nie mają motywacji do kontynuacji ćwiczeń czy też szukają po prostu odmiennego sposobu regeneracji. W takich sytuacjach używanie elektrycznej stymulacji mięśni do wytworzenia kontrakcji pomaga redukować mleczany w mięśniach i krwi przed kolejnymi zawodami.

ZMIANY FIZJOLOGICZNE w mięśniach i nerwach

Wpływ pola magnetycznego na układ nerwowy i budowę mięśni

Gondin et al. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2005, Volume 37(8) pp. 1291- 1299.

Podczas gdy elektrostymulacja zdobywa coraz większą popularność w treningach siłowych, autor tego francuskiego opracowania postanowił sprawdzić jak przystosowują się mięśnie i nerwy, na które ona oddziałuje.

Z tego powodu badacze podzielili grupę 20 osób na grupę używającą elektryczną stymulację mięśni oraz na grupę kontrolną.

Grupa EMS przez 8 tygodni stosowała podczas treningu urządzenie Compex Sport na mięśniach czworogłowych.

U 27% badanych zauważono maksymalizację siły mięśni po 8 tygodniach treningów EMS, podczas gdy w grupie kontrolnej nie odnotowano wzrostu.

Na poziomie nerwowym, autor wykazał, że EMS wywołuje całkowitą aktywność stymulowanego mięśnia: nerwy ruchowe są w stanie uaktywnić większą liczbę włókien mięśniowych z EMS.

Na poziomie mięśniowym, trening EMS spowodował przyrost masy mięśnia czworogłowego (mierzonej na powierzchni przekroju poprzecznego mięśnia) oraz zmiany ukierunkowane na bardziej wydajną budowę mięśni.

Zmiany nerwowe następowały podczas pierwszych 4 tygodni elektrostymulacji, podczas gdy mięśniowe pojawiały się pomiędzy 4 a 8 tygodniem treningu.

Z badań wynikła konkluzja, że wzrost siły osiągany dzięki elektrostymulacji jest powiązany tak z adaptacją nerwową jak i mięśniową.

Zobacz ofertę elektrostymulatorów Compex w sklepie Rehastore

{hook h=’pShowBlogGetProducts’ mod=’pshowblog’ limit=’4′ products=’77,76,567,568′}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *