Mit “gruby ale zdrowy” obalony

Mit “gruby ale zdrowy” obalony - 

W niedawnej metaanalizie stwierdzono, że chociaż zarówno nadwaga i otyłość, mogą zwiększać ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia. W związku z tym zaproponowano, aby polityka zdrowotna koncentrowała się bardziej  na poprawie aktywności fizycznej wśród populacji, a nie - lub przynajmniej nie tak bardzo - na redukcji masy ciała.

Badanie które raz na zawsze obala ten mit przeprowadzono na populacji w wieku  18-64 lat. Uczestnicy byli podzieleni na kategorie według wskaźnika BMI 20-24.9 - normalna waga 25.0- 29.9 - nadwaga i powyżej 30 BMI otyłość.  Uczestnicy zostali jednocześnie podzieleni na nieaktywnych, niedostatecznie aktywnych oraz regularnie aktywnych. WHO zaleca minimalną aktywność fizyczną na poziomie  150 min w tygodniu  średniego wysiłku fizycznego lub 75 min tygodniowo intensywnego wysiłku fizycznego. Dzięki informacji z badań lekarskich na temat występowania cukrzycy, hipercholesterolemii i nadciśnienia określono, związek między każdą grupą BMI, aktywnością fizyczną  a występowaniem czynników ryzyka. 

 

Aktywny Niedostatecznie aktywny NIeaktywny (1)

 

Brak nadmiaru tkanki tłuszczowej zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych bardziej niż regularna aktywność fizyczna osób z nadwagą i otyłością.

Regularna lub niewystarczająca aktywność zapewniała ochronę w porównaniu z brakiem aktywności wobec wszystkich badanych czynników ryzyka w każdej kategorii BMI, co było widoczne w zależności od aktywności fizycznej w cukrzycy i nadciśnieniu. Jednak aktywność fizyczna nie kompensowała negatywnych skutków nadwagi i otyłości, ponieważ osoby te były bardziej narażone na wystąpienie chorób cywilizacyjnych niż ich rówieśnicy o prawidłowej wadze, niezależnie od poziomu aktywności fizycznej. Podobne wyniki uzyskano, analizując oddzielnie mężczyzn i kobiety.

Badanie sugeruje, że chociaż regularna aktywność fizyczna łagodzi - przynajmniej częściowo - szkodliwy wpływ nadwagi i otyłości na ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych to nadmierna masa wiąże się ze znacznym wzrostem częstości występowania głównych czynników ryzyka. W przybliżeniu osoba otyła ma dwukrotnie  większe prawdopodobieństwo wystąpienia hipercholesterolemii u osób nieaktywnych. i czterokrotnie większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia oraz aż pięciokrotnie większe ryzyko rozwinięcia się cukrzycy.

W naszym sklepie można znaleźć różnego rodzaju sprzęt od elektrostymulatorów przez ciężary po funkcjonalny sprzęt fitness który pomoże w drodze do uzyskania lub utrzymania prawidłowej masy ciała a zatem pełni zdrowia. 

 

Brak wpisów.