Elektrostymulacja mięśni dla poprawy treningu

Elektrostymulacja mięśni dla poprawy treningu - 

Elektrostymulacja NMES (Neuro Muscular Electro Stimulation) dla udoskonalenia treningu

Dzięki elektrostymulacji mięśni EMES możemy stymulować włókna mięśniowe w sposób, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą tradycyjnych treningów. Nieszablonowe wsparcie treningów, a wśród nich elektrostymulacja mięśni jest jednym z sekretów wielu czołowych sportowców, entuzjastów fitnessu i siłowni dzięki któremu mogą oni usprawnić i przenieść na wyższy poziom swoje treningi i programy treningowe.

Na czołowe miejsce w elektrostymulacji w świecie sportu wszedł Compex, który jest obecny na wszystkich kontynentach w większości dyscyplin sportowych, a w dodatku często używany przez czołowych zawodników. Elektrostymulacja daje bardzo ciekawe rozszerzenie opcji zwiększenia efektywności treningu. Dodając sesje elektrostymulacji Compex do  treningu można zamaksymalizować wysiłek mięśniowy angażując większy procent włókien mięśniowych. Co więcej, możemy oddziaływać na włókna mięśniowe typu I, czyli wolnokurczliwe, które odpowiadają za wytrzymałość mięśni oraz na włókna mięśni szybkokurczliwych typu II, które odpowiadają za siłę i siłę eksplozywną i wpływają na dynamikę mięśni. Możliwość takiego oddziaływania na trenowane grupy mięśniowe pozwala na uzyskanie poprawy wyników i wydajności.

Trenujący z Compex mogą korzystać z zaprogramowanych sesji pod kątem celu jaki chcą realizować podczas sesji i dłuższych planów treningowych. Compex jest zatwierdzonym przez FDA urządzeniem medycznym.

Jakie wsparcie w treningu mogą dać elektrostymulacja Compex

 • Zwiększenie siły i gęstości mięśni
 • Zwiększenie masy mięśniowej
 • Zwiększenie VO2 MAX
 • Wzrost siły eksplozywnej
 • Przyśpieszenie regeneracji potreningowej

Compex oferuje też plany treningowe, które mają przynieść korzyści i efekt m.in. w poniższych obszarach.

 • Zwiększenie szybkości
 • Wzrost siły
 • Poprawa wydolności i wytrzymałości
 • Rozwój skoczności (skok dosiężny)
 • Zwiększenie siły mięśni
 • Redukcja dolegliwości w krzyżu i lędźwiach
 • Redukcja dolegliwości w odcinku szyjnym
 • Szybsza regeneracja po wysiłku
 • Kapilaryzacja, poprawa krążenia krwi
 • Zapobieganie i likwidacja dysbalansów mięśniowych
 • Poprawa czucia głębokiego
 • Wzmocnienie "Core"

Elektrostymulacja nie zastąpi aktywności fizycznej i treningu a uzupełnia je

EMS nie powinien zastępować aktywności fizycznej lub treningów, a je wspierać i uzupełniać. Poza nielicznymi wyjątkami, gdzie trening jest czasowo lub stale niemożliwy elektrostymulacja pomaga aktywować mięśnie, poprawiać krążenie i zapobiegać atrofii mięśniowej, natomiast w treningu jest uzupełnieniem ćwiczeń i ich rozwinięciem a nie narzędziem które wykorzystujemy zamiast aktywnych treningów.

Brak wpisów.